ஆவணங்கள் தொடர்பான சட்டங்களின் பதிவுகளை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்தின் http://documents.gov.lk/en/acts.php என்ற இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk