2024.02.20 மற்றும் 21.02.2024 ஆகிய நாட்களில் மேலதிக பதிவாளர் நாயகம், உதவிப் பதிவாளர் நாயகம் (இ - காணி), உதவிப் பதிவாளர் நாயகம் (சிவில் பிரிவு) மற்றும் இ - காணி பிரிவின் உத்தியோகத்தர்களின் முயற்சியின் கீழ்  இ - காணி மென்பொருளை நிறுவுவதற்கு முன்னர் மன்னார், பருத்திதுறை மற்றும் கிளிநொச்சி காணி பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது

கிளிநொச்சி 

kilinochchi

மன்னார்

mannar

பருத்தித்துறை

pointpedro

19.02.2024 அன்று யாழ்ப்பாண காணி பதிவகத்தில் மேலதிக பதிவாளர் நாயகம் தலைமையில்  இ - காணி மென்பொருள் நிறுவும் பணி இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் உதவிப் பதிவாளர் நாயகம்  (இ - காணி), உதவிப் பதிவாளர் நாயகம்  (சிவில் பதிவு) மற்றும் இ - காணி அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.

jaffna-tour

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk