• மொழிபெயர்ப்பு விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் நேரம் காலை 9.00 - மதியம் 2.30
  • மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சான்றிதழ்களை மீளப்பெறும் காலம்  - 14 நாட்கள்
  • மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு பிரதிக்கான கட்டணம் - ரூ.600/-
  • கட்டணம் செலுத்தக்கூடிய வழிகள்  
    • தொடர்புடைய அலுவலகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு பிரிவில் அல்லது
    • ரிஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரலின் இலங்கை வங்கி (பெட்டா கிளை) கணக்கு எண் 7041650 க்கு வைப்பு செய்யப்பட வேண்டும். வங்கியால் வழங்கப்பட்ட ரசீதை (வங்கி சீட்டு) மொழிபெயர்ப்பு பிரிவில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். (ஆன்லைன் கட்டணம் அல்லது ஏடிஎம் பண வைப்பு என்பன செல்லுபடியாகாது)