• மொழிபெயர்ப்பு விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் நேரம் காலை 9.00 - மதியம் 2.30
  • மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சான்றிதழ்களை மீளப்பெறும் காலம்  - 07 நாட்கள்
  • மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு பிரதிக்கான கட்டணம் - ரூ.600/-
  • கட்டணம் செலுத்தக்கூடிய வழிகள்  
    • தொடர்புடைய அலுவலகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு பிரிவில் அல்லது
    • ரிஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரலின் இலங்கை வங்கி (பெட்டா கிளை) கணக்கு எண் 7041650 க்கு வைப்பு செய்யப்பட வேண்டும். வங்கியால் வழங்கப்பட்ட ரசீதை (வங்கி சீட்டு) மொழிபெயர்ப்பு பிரிவில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். (ஆன்லைன் கட்டணம் அல்லது ஏடிஎம் பண வைப்பு என்பன செல்லுபடியாகாது)

 

Oneday Service fees - 2019

 

 

Fees Under Registration of Documents

 

#

Description

Registration Fee

(Rs.)

1

Every instrument of any kind whatsoever not expressly exempted

100.00

2

For each land described in the Caveat, for each period of two years

2500.00

3

An instrument presented to the Registrar General under section 29, In addition to any other fee payable

1000.00

4

An application to, inspect the duplicates of deeds, instruments or documents, or the attested or certified copies thereof transmitted or delivered, inspect any book

500.00

5

An application for copies of or extracts from any deed relating to any land

500.00

6

An application for copies of or extracts from any folio or folios relating to any land

100.00

 

Fees Under Powers Of Attorney Ordinance

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

For the registration of any power of attorney

1500.00

2

For the registration of any notification of cancellation or revocation of any registered power of attorney

1500.00

3

For every application to inspect the records

500.00

4

For every application for a certified copy of a registered power of attorney

500.00

5

For every certified copy issued under section 7 per folio

500.00

 

Fees Under Notaries Ordinance

 

#

Description

Fee

(Rs.)

1

Certificate to be granted yearly to Notary Registrar of the High Court

1000.00

Secretary

Genaral (Retd)

Mr. G.D.H. Kamal Gunarathna

Fees Under Births and Deaths Registration Act

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

Alteration of Information in a Birth or Death Register

60.00

2

Registration of Past Births or Death within 12 months of occurrence

60.00

3

Registration of Past Births or Death more than 12 months of occurrence

60.00

4

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate of Nil Registration on application made for a copy ,where a search of records is not required

120.00

5

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate where a search of records for a period of not more than two years is required

250.00

 

Fees Under Marriage Registration Ordinance (General) - 112 Chapter

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

Entering a notice of marriage at his office or at any other place

120.00

2

Issuing Registrar's certificate on a notice of marriage

120.00

3

Solemnizing marriage in his office

900.00

4

Registration of marriage Solemnized in registered Place of Public worship

900.00

5

Solemnizing marriage outside his office under section 38(1),(2)

900.00

6

Issue of license under section 27 (3)

120.00

7

An application for obtaining a special license under section 38(2)

60.00

8

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate of Nil Registration on application made for a copy ,where a search of records is not required

120.00

9

For the issue of a certified copy or an extract or a certificate of where a search of records for a period of not more than two years is required

250.00

 

Fees Under Muslim Marriage and Divorce Act

#

Description

Fee (Rs.)

1

Fee for letter of authority to a Registrar of one area to registrar a marriage in another area

4000.00

2

Fee on declaration by Bridegroom

120.00

3

Fee on declaration by Bride’s wali

120.00

4

Registration of a Marriage

900.00

5

Fee for issue of a certified copy of a Marriage, Divorce entry or of any other entry or for a certificate of Nil registration without a search as per request

120.00

6

Fee for issue of a certified copy of a Marriage, Divorce entry or of any other entry or for a certificate of Nil registration where according to the application made, a search of records of not more than two years has to made

250.00

 

Fees Under Kandyan Marriage and Divorce Act

 

#

Description

Fee (Rs.)

1

Fee on a notice of marriage

120.00

2

Fee on a request to have the marriage registered outside the Registrar’s office

60.00

3

Fee on petition of appeal against the decree or of the District Registrar on an application made for the dissolution of a marriage

120.00

4

Fees for the solemnization and registration of Kandyan Marriage in his Office or in any authorized place outside his office

900.00

5

Fee on a written application for a certified copy of marriage or Divorce entry ,or for a certificate of Nil Registration

120.00

6

Fee on a written application for a certified copy of marriage or Divorce entry ,or for a certificate of Nil Registration

250.00