අභ්‍යසලිභී පදනම මත බඳවාගනු ලැබූ උපාධිධාරීන් 680 දෙනකු සඳහා සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලබා දීමේ සමාරම්භක උත්සවය 2021.04.01 දින පෙ.ව 09.30 ට පමණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලිය ශ්‍රවණාගාරයේදී රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.

2021.04.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක සංශෝධන සම්බන්ධයෙන්  අප වෙබ් අඩවියේ බාගතකිරීම් යටතේ පළ කර ඇති චක්‍ර ලේඛ අංක 08/2021 යටතේ ඇති විස්තර පහතින් බාගත කරගන්න. 

මෙතනින් බලන්න